BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Nước tương đậu nành

- Bổ sung Nhãn

 

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (72-19) (2)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 700ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 500ml

- Gia vị kho cá 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Xốt ướp thịt nướng 200g

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (72-19)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 700ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 500ml

- Gia vị kho cá 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Xốt ướp thịt nướng 200g

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (71-19)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 150ml

- Gói gia vị kho cá 50g

- Gói gia vị kho thịt 50g

- Gói xốt ướp thịt nướng 70g

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (70-19)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 700ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 500ml

- Hũ gia vị kho thịt 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Hũ xốt ướp thịt nướng 200g

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 22 - XỐT LẨU CHUA HẢI SẢN

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

22/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 21 - CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

21/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/04/2019

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 20 - TƯƠNG ỚT TỰ NHIÊN

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

20/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/04/2019

 Nội dung tài liệu