BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (tải về tại đây)