CÔNG VĂN SỐ 3419/PĐKKD-KT NGÀY 26/4/2017

Kính gửi Quí Cổ đông,

Công văn số 3419/PĐKKD-KT ngày 26/4/2017 của Sở Kế hoạch Đầu tư đồng ý gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CPTP Cholimex năm 2017.

Nội dung công văn

News other