KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 Vừa qua, Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thủy Sản Nam Bộ (NAFIQAD-SRA) đã cấp mới Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm cho Công ty CP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food): DL 62 – đủ điều kiện xuất khẩu các sản phẩm hải sản và thực phẩm đông lạnh và NM 556 - đủ điều kiện xuất khẩu Nước mắm đi thị trường Liên minh Châu âu (EU).

ChungNhanCodeXuatKhau

Phóng to