35 NĂM - CẢM NHẬN VỀ CHOLIMEXFOOD

 03BiaNguyenThaoCHOLIMEX

“Ba mươi lăm năm một chặng đường

Sáng tạo, kiên trì làm định hướng

Sản phẩm vững bền từ chất lượng

Thương hiệu vang danh khắp bốn phương”

Hơn ba thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày đầu khởi nghiệp, đến nay Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex (Cholimexfood) đã trở thành một trong những công ty đứng đầu cả nước về sản xuất kinh doanh ngành hàng sauce - gia vị và thực phẩm đông lạnh. 

(Xem tiếp)