Khi Chàng Vào Bếp 2018 | Tập 5

 

Quá hoang mang, ST không phân biệt được đâu là hành tím