Khi Chàng Vào Bếp 2018 | Tập 10 Full

 

Hari Won “xúi” Tùng Min “chôm chỉa” nguyên liệu của đối thủ