THƯ MỜI CHÀO GIÁ.

Hạng mục cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hệ thống nhà phân phối cho Công ty CP Thực Phẩm Cholimex

Chi tiết hạng mục (xem tại đây)