BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - TƯƠNG ỚT TỰ NHIÊN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 16/10/2018

 Nội dung công bố