BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM VÀ HÀNG KHUYẾN MÃI 2 IN 1

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn hộp giấy chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi gồm:

- 2 chai x 500ml

- 01 đĩa sứ

hoặc

- 2 chai x 750ml

-01 đĩa sứ

 22/10/2018

 Nội dung công bố