BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 08 - TƯƠNG ỚT SRIRACHA

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

08/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/04/2019

 Nội dung tài liệu