THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 300 NAM - NỮ

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm cần tuyển dụng 300 nam - nữ công nhân trực tiếp sản xuất .

Tuổi từ 18 đến 40, ưu tiên trình độ từ lớp 8 và có kinh nghiệm sản xuất ngành hàng thực phẩm.