Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Khi thị trường mở cửa, ban giám đốc công ty đã kéo va ly đi khắp các nước với mong muốn tìm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Về đến cơ quan, câu đầu tiên của các thành viên hội đồng quản trị là: “Đã tìm kiếm được bao nhiêu hợp đồng?”. “Không có hợp đồng nào cả…”. “Vì sao?”. 

Nhà lãnh đạo chạy gạo cho dân và sự ra đời công ty cổ phần đầu tiên của Việt Nam

Cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, mở ra con đường kinh tế mới trở thành một việc làm cấp bách. Từ “chạy gạo” cho dân đỡ đói đến sự ra đời của công ty tư nhân đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, tất cả đều có bóng dáng của một vị lãnh đạo.

Vị lãnh đạo chạy gạo cho dân ăn...