Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

        Nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người

TUYÊN DƯƠNG GIẢI THƯỞNG NGUYỄN VĂN TRỔI LẦN VII - NĂM 2014

Ngày 15/10/2014, tại Nhà văn hoá Thanh niên, Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức Lễ tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ VII – năm 2014..