25/CHOLIMEX FOOD/2019 - DẦU HÀO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

25/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 03/06/2019

 Nội dung công bố

NHÃN SẢN PHẨM - XỐT ƯỚP XÁ XÍU

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố : 5795/2016/YTHCM-XNCB

- Nhãn

 29/05/2019

 Nội dung tài liệu

24/CHOLIMEX FOOD/2019 - LẨU THÁI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

24/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 22/05/2019

 Nội dung công bố

23/CHOLIMEX FOOD/2019 - XỐT MAYONNAISE

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

23/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/05/2019

 Nội dung công bố

18/CHOLIMEX FOOD/2019 - CHẠO TÔM

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

18/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/05/2019

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Nước tương đậu nành

- Bổ sung Nhãn

 

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (72-19) (2)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 700ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 500ml

- Gia vị kho cá 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Xốt ướp thịt nướng 200g

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (72-19)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 700ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 500ml

- Gia vị kho cá 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Xốt ướp thịt nướng 200g

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu