HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI HỘP LỚN 1 (189-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

Nước mắm Cholimex 500ml

- Hũ Gia vị kho cá 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Hũ Xốt ướp thịt nướng 200g

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI HỘP LỚN 2 (188-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

Nước mắm Cholimex 500ml

- Hũ Gia vị kho thịt 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Hũ Xốt ướp thịt nướng 200g

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 9 IN 1 (187-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Tương ớt tự nhiên 330g

- Tương cà Ketchup 330g

Nước mắm Cholimex 500ml

- Nước tương đậu nành 300ml

- Dầu hào 350g

- Gia vị kho cá 50g

- Gia vị kho thịt 50g

- Xốt ướp thịt nướng 70g

- Xốt ướp xá xíu 70g

- Thố thủy tinh

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX 500ml (186-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

- Bổ sung hộp giấy "HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX (500 ml)" chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi: 2 chai Nước nắm (500ml) và 01 thố thủy tinh

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX 750ml (185-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

- Bổ sung hộp giấy "HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX (750 ml)" chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi: 2 chai Nước nắm (750ml) và 01 thố thủy tinh

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

NHÃN TƯƠNG ĐEN 10g (184-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

- Bổ sung khối lương tịnh 10g

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

NHÃN TƯƠNG ĐEN (183-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

- Gỡ bỏ các logo, Giấy chứng nhận chất lượng trên nhãn sản phẩm

- Điều chỉnh cách ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - Số 172-19/CV-CT

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Danh sách sản phẩm:

- Tương ớt phở
            (27/CHOLIMEXFOOD/2019)

- Tương đen phở 
            (28/CHOLIMEXFOOD/2019)

- Muối tiêu chanh  
            (29/CHOLIMEXFOOD/2019)

- Xốt cá chiên  
            (30/CHOLIMEXFOOD/2019)

- Há cảo hai mùa
            (15/CHOLIMEXFOOD/2018)

- Chả giò xốp
            (03/CHOLIMEXFOOD/2018)

- Hoàn thánh
            (05/CHOLIMEXFOOD/2018)

 02/08/2019

 Nội dung tài liệu