30/CHOLIMEX FOOD/2019 - XỐT CÁ CHIÊN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

30/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/07/2019

 Nội dung công bố

29/CHOLIMEX FOOD/2019 - MUỐI TIÊU CHANH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn: bổ sung khối lượng tịnh 90g

07/03/2020

Nội dung bổ sung

29/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/07/2019

 Nội dung công bố

28/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ĐEN PHỞ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

28/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/07/2019

 Nội dung công bố

27/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ỚT PHỞ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

27/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/07/2019

 Nội dung công bố

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (134-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 500ml

- Gia vị kho cá 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Xốt ướp thịt nướng 200g

 21/06/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (133-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 150ml

- Gói gia vị kho cá 50g

- Gói gia vị kho thịt 50g

- Gói xốt ướp thịt nướng 70g

 21/06/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (135-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 500ml

- Hũ gia vị kho thịt 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Hũ xốt ướp thịt nướng 200g

 21/06/2019

 Nội dung tài liệu

26/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG SRIRACHA KETCHUP

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

26/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 21/06/2019

 Nội dung công bố