THAY THẾ NHÃN SẢN PHẨM (210-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Danh sách sản phẩm:

- Satế tôm
            (2293/2016/YTHCM-XNCB)

- Tương đen
            (3370/2016/YTHCM-XNCB)

- Tương hột  
            (3371/2016/YTHCM-XNCB)

- Tương cà  
            (1100/2017/YTHCM-XNCB)

- Xốt ướp thịt nướng
            (476/2017/ATTPHCM-XNCB)

- Tương cà 10g
            (1093/2017/ATTPHCM-XNCB)

- Tương cà Ketchup
            (1191/2017/ATTPHCM-XNCB)

- Nước tương đậu nành
            (947/2018/ATTPHCM-XNCB)

 26/08/2019

 Nội dung tài liệu

NHÃN NƯỚC MẮM CHOLIMEX (207-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Thay nhãn NƯỚC MẮM CHOLIMEX:

- Gỡ bỏ các logo, Giấy chứng nhận chất lượng trên nhãn sản phẩm

- Điều chỉnh cách ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng

 

 23/08/2019

 Nội dung tài liệu

33/CHOLIMEX FOOD/2019 - HÁ CẢO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

310-19/CV-CT: bổ sung nhãn

- Khối lượng tịnh 2kg

12/11/2019

Nội dung bổ sung

33/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 19/08/2019

 Nội dung công bố

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI HỘP NHỎ (190-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

Nước mắm Cholimex 150ml

- Gói Gia vị kho cá 50g

Gói Gia vị kho thịt 50g

- Gói Xốt ướp thịt nướng 70g

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI HỘP LỚN 1 (189-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

Nước mắm Cholimex 500ml

- Hũ Gia vị kho cá 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Hũ Xốt ướp thịt nướng 200g

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI HỘP LỚN 2 (188-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

Nước mắm Cholimex 500ml

- Hũ Gia vị kho thịt 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Hũ Xốt ướp thịt nướng 200g

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 9 IN 1 (187-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Tương ớt tự nhiên 330g

- Tương cà Ketchup 330g

Nước mắm Cholimex 500ml

- Nước tương đậu nành 300ml

- Dầu hào 350g

- Gia vị kho cá 50g

- Gia vị kho thịt 50g

- Xốt ướp thịt nướng 70g

- Xốt ướp xá xíu 70g

- Thố thủy tinh

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX 500ml (186-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

- Bổ sung hộp giấy "HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX (500 ml)" chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi: 2 chai Nước nắm (500ml) và 01 thố thủy tinh

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu