BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - TƯƠNG CÀ KETCHUP

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

19/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM VÀ HÀNG KHUYẾN MÃI 9 IN 1

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn hộp giấy chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi gồm:

- 1 chai Nước năm 500ml

- 1 chai Tương cà Ketchup 330g

- 1 chai Tương ớt Tự nhiên 330g

- 1 chai Nước tương đầu nành 300 ml

- 1 gói Gia vị kho cá 50g

- 1 gói Gia vị kho thịt 50g

- 1 gói Xốt ướp thịt nướng 70g

- 1 gói Xốt ướp xá xíu 70g

- 1 đĩa sứ

- 1 chai dầu dấm trộn salad 270g

 23/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM VÀ HÀNG KHUYẾN MÃI 2 IN 1

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn hộp giấy chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi gồm:

- 2 chai x 500ml

- 01 đĩa sứ

hoặc

- 2 chai x 750ml

-01 đĩa sứ

 22/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - TƯƠNG ỚT TỰ NHIÊN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 16/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - TƯƠNG CÀ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

17-MS/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 11/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - XÚC XÍCH MOCHI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 01/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - XÚC XÍCH CHIÊN TAKO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 01/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - XÚC XÍCH HẤP TAKO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 01/10/2018

 Nội dung công bố