HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX 750ml (185-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

- Bổ sung hộp giấy "HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX (750 ml)" chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi: 2 chai Nước nắm (750ml) và 01 thố thủy tinh

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

NHÃN TƯƠNG ĐEN 10g (184-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

- Bổ sung khối lương tịnh 10g

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

NHÃN TƯƠNG ĐEN (183-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

- Gỡ bỏ các logo, Giấy chứng nhận chất lượng trên nhãn sản phẩm

- Điều chỉnh cách ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - Số 172-19/CV-CT

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Danh sách sản phẩm:

- Tương ớt phở
            (27/CHOLIMEXFOOD/2019)

- Tương đen phở 
            (28/CHOLIMEXFOOD/2019)

- Muối tiêu chanh  
            (29/CHOLIMEXFOOD/2019)

- Xốt cá chiên  
            (30/CHOLIMEXFOOD/2019)

- Há cảo hai mùa
            (15/CHOLIMEXFOOD/2018)

- Chả giò xốp
            (03/CHOLIMEXFOOD/2018)

- Hoàn thánh
            (05/CHOLIMEXFOOD/2018)

 02/08/2019

 Nội dung tài liệu

30/CHOLIMEX FOOD/2019 - XỐT CÁ CHIÊN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

30/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/07/2019

 Nội dung công bố

29/CHOLIMEX FOOD/2019 - MUỐI TIÊU CHANH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

29/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/07/2019

 Nội dung công bố

28/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ĐEN PHỞ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

28/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/07/2019

 Nội dung công bố

27/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ỚT PHỞ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

27/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/07/2019

 Nội dung công bố