CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (134-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 500ml

- Gia vị kho cá 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Xốt ướp thịt nướng 200g

 21/06/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (133-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 150ml

- Gói gia vị kho cá 50g

- Gói gia vị kho thịt 50g

- Gói xốt ướp thịt nướng 70g

 21/06/2019

 Nội dung tài liệu

CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (135-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Hộp giấy chứa sản phẩm:

- Nước tương đậu nành 300ml

- Tương ớt 270g

- Tương cà 270g

- Nước mắm Cholimex 500ml

- Hũ gia vị kho thịt 200g

- Dầu dấm trộn salad 270g

- Hũ xốt ướp thịt nướng 200g

 21/06/2019

 Nội dung tài liệu

26/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG SRIRACHA KETCHUP

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

26/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 21/06/2019

 Nội dung công bố

25/CHOLIMEX FOOD/2019 - DẦU HÀO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Thay nhãn sản phẩm:

204-19/CV-CT

19/08/2019

Nội dung công bố

25/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 03/06/2019

 Nội dung công bố

5795/2016/YTHCM-XNCB - XỐT ƯỚP XÁ XÍU

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố : 5795/2016/YTHCM-XNCB

- Nhãn

 29/05/2019

 Nội dung tài liệu

24/CHOLIMEX FOOD/2019 - LẨU THÁI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

24/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 22/05/2019

 Nội dung công bố

23/CHOLIMEX FOOD/2019 - XỐT MAYONNAISE

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

23/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/05/2019

 Nội dung công bố