02-MS/CHOLIMEXFOOD/2019 - TƯƠNG ỚT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

390-19/CV-CT: Không in các dấu hiệu chứng nhận..

28/12/2019

Nội dung thay đổi

02-MS/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 27/02/2019

 Nội dung công bố

10/CHOLIMEXFOOD/2018 - DẦU DẤM TRỘN SALAD

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

230-19/CV-CT: Thay nhãn

04/09/2019

Nội dung

10/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/02/2019

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC MẮM CHOLIMEX

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 29/11/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn sản phẩm

04/04/2019

Nội dung công bố

07/CHOLIMEXFOOD/2018 - TƯƠNG ỚT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

235-19/CV-CT: Thay nhãn

04/09/2019

Nội dung

07/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 29/11/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn

04/04/2019

Nội dung công bố

19/CHOLIMEXFOOD/2018 - TƯƠNG CÀ KETCHUP

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

19/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM VÀ HÀNG KHUYẾN MÃI 9 IN 1

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn hộp giấy chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi gồm:

- 1 chai Nước năm 500ml

- 1 chai Tương cà Ketchup 330g

- 1 chai Tương ớt Tự nhiên 330g

- 1 chai Nước tương đầu nành 300 ml

- 1 gói Gia vị kho cá 50g

- 1 gói Gia vị kho thịt 50g

- 1 gói Xốt ướp thịt nướng 70g

- 1 gói Xốt ướp xá xíu 70g

- 1 đĩa sứ

- 1 chai dầu dấm trộn salad 270g

 23/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM VÀ HÀNG KHUYẾN MÃI 2 IN 1

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn hộp giấy chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi gồm:

- 2 chai x 500ml

- 01 đĩa sứ

hoặc

- 2 chai x 750ml

-01 đĩa sứ

 22/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - TƯƠNG ỚT TỰ NHIÊN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 16/10/2018

 Nội dung công bố