02-MS/CHOLIMEX FOOD/2019 – TƯƠNG ỚT

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
124/CMF: điều chỉnh cách ghi thông tin tiếng Anh mục khai thành phẩm01/06/2021Nội dung thay đổi
390-19/CV-CT: Không in các dấu hiệu chứng nhận..28/12/2019Nội dung thay đổi
02-MS/CHOLIMEXFOOD/2019
– Nhãn
– Kết quả thử nghiệm
27/02/2019 Nội dung công bố