Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
09/CHOLIMEX FOOD/2021: TƯƠNG ỚT CAY NỒNG
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
22/04/2021Nội dung tài liệu