13/CHOLIMEXFOOD/2022: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH – HƯƠNG VIỆT THANH VỊ

NỘI DUNGNGÀY CÔNG BỐTHÔNG TIN CHI TIẾT
13/CHOLIMEXFOOD/202220/11/2022Nội dung chi tiết
13/CHOLIMEX FOOD/2022
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
28/07/2022Nội dung chi tiết