14/CHOLIMEXFOOD/2023: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

NỘI DUNGNGÀY CÔNG BỐTHÔNG TIN CHI TIẾT
14/CHOLIMEX FOOD/2023:
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
14/03/2023Nội dung chi tiết