34/CHOLIMEX FOOD/2019 – XỐT ƯỚP XÁ XÍU

Bản tự công bốNgày xác nhậnThông tin chi tiết
145/CMF: thay đổi thiết kế bao bì hộp giấy06/07/2021Nội dung thay thế
100-20/CV-CT: bổ sung khối lượng tịnh 600g28/05/2020Nội dung bổ sung
61-20/CV-CT: bổ sung khối lượng tịnh 650g08/04/2020Nội dung bổ sung
369-19/CV-CT: Thay đổi màu sắc, hình ảnh16/12/2019Nội dung thay đổi
34/CHOLIMEXFOOD/2019
– Nhãn
– Kết quả thử nghiệm
26/08/2019Nội dung công bố