Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
64/CHOLIMEX FOOD/2021: TƯƠNG ỚT DỨA
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
23/02/2021Nội dung tài liệu