65/CHOLIMEX FOOD/2021: TƯƠNG HỘT

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
65/CHOLIMEX FOOD/2021: TƯƠNG HỘT
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
04/03/2021Nội dung tài liệu
– Tiêu chuẩn kỹ thuật04/03/2021Nội dung tài liệu