Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
68/CHOLIMEX FOOD/2021: XỐT RANG ME
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
01/04/2021Nội dung tài liệu