77/CHOLIMEXFOOD/2022 – XỐT ƯỚT THỊT NƯỚNG KIỂU HÀN QUỐC

NỘI DUNGNGÀY CÔNG BỐTHÔNG TIN CHI TIẾT
77/CHOLIMEX FOOD/202208/11/2022Nội dung chi tiết
77/CHOLIMEX FOOD/2022
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
17/05/2022Nội dung chi tiết