946/2018/ATTPHCM-XNCB – NƯỚC MẮM CHOLIMEX

Bản tự công bốNgày xác nhậnThông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

207-20/CV-CT: HỘP QUÁ NƯỚC NẮM CHOLIMEX (2 x 500 ml)

10/9/2020 Nội dung tài liệu

206-20/CV-CT: HỘP QUÁ NƯỚC NẮM CHOLIMEX (2 x 750 ml)

10/9/2020 Nội dung tài liệu
20-19/CV-CT: Đổi mã vạch…04/04/2019Nội dung công bố
607-18/CV-CT: Bổ sung thể tích 150ml29/11/2018
 Nội dung công bố

207-19/CV-CT: Thay nhãn NƯỚC MẮM CHOLIMEX:
– Gỡ bỏ các logo, Giấy chứng nhận chất lượng trên nhãn sản phẩm
– Điều chỉnh cách ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng

 23/08/2019  Nội dung tài liệu

946/2018/ATTPHCM-XNCB – NƯỚC MẮM CHOLIMEX

13/02/2018 Nội dung công bố