CHOLIMEX FOOD ĐƯỢC VINH DANH DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VN 2022

Cholimex Food đã vinh dự được xướng tên là một trong 172 doanh nghiệp ưu tú có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia do Hội đồng thương hiệu Quốc gia chọn lựa với 2 dòng sản phẩm được công nhận là xốt, gia vị, nước chấm và dòng sản phẩm thực phẩm đông lạnh Cholimex.

https://thanhnien.vn/cholimex-food-duoc-vinh-danh-doanh-nghiep-co-san-pham-dat-thuong-hieu-quoc-gia-vn-2022-post1518546.html?fbclid=IwAR0fKDxcKAlVgWFxp3XTpKo8-XsFI93rYKlBsCQs3b5id-CiCzgZmZOagmI