CHOLIMEX FOOD THƯƠNG HIỆU VÀNG

Có 32 doanh nghiệp đã được vinh danh “Giải thưởng Thương Hiệu Vàng TP. HCM” lần thứ tư trong không khí trang trọng, ấm cúng tối 14-1-2024.

Theo ban tổ chức, 32 thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp được vinh danh năm nay đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, phát triển thương hiệu, quy tụ hơn 50.000 lao động, doanh thu hơn 189.000 tỉ, nhiều đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội của thành phố. Cholimex Food vinh dự là 1 trong 19 thương hiệu, sản phẩm đạt giải từ năm 2021 và năm nay được tôn vinh trở lại.

Các doanh nghiệp đạt giải đã không chỉ nỗ lực chứng minh sự năng động, sáng tạo vốn có của đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân mà còn khẳng định những giá trị cốt lõi đã được hình thành trong xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện 3 mục tiêu cốt lõi của chương trình.

“Thương Hiệu Vàng” đã trở thành một giải thưởng mang tính bảo chứng cho uy tín của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng được niềm tin của người dân thành phố về những sản phẩm dịch vụ của TP. HCM và nâng cao vị thế đầu tàu kinh tế cả nước của TP. HCM.

#Cholimexfood#giavịcuộcsống#nấungonlạidễ

#Thươnghiệuvàng#đổimới#bềnvững