CÔNG BỐ NHÃN SẢN PHẨM – Số 172-19/CV-CT

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Danh sách sản phẩm:

Tương ớt phở
            (27/CHOLIMEXFOOD/2019)

Tương đen phở 
(28/CHOLIMEXFOOD/2019)

Muối tiêu chanh  
(29/CHOLIMEXFOOD/2019)

Xốt cá chiên  
(30/CHOLIMEXFOOD/2019)

Há cảo hai mùa
            (15/CHOLIMEXFOOD/2018)

Chả giò xốp
            (03/CHOLIMEXFOOD/2018)

Hoàn thánh
            (05/CHOLIMEXFOOD/2018)

 02/08/2019

 Nội dung tài liệu