Công bố sản phẩm

Home » Công bố sản phẩm
Công bố sản phẩm2020-10-06T13:17:59+07:00
2909/2020

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI HỘP NHỎ

29/09/2020|Các sản phẩm còn lại, Công bố sản phẩm|

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
233-20/CV-CT: Hộp giấy chứa sản phẩm28/09/2020Nội dung tài liệu
190-19/CV-CT: Hộp giấy chứa sản phẩm
– Nước tương đậu nành 300ml
– Tương ớt 270g
– Tương cà 270g
– Nước mắm Cholimex 150ml
– Gói Gia vị kho cá 50g
– Gói Gia vị kho thịt 50g
– Gói Xốt ướp thịt nướng 70g
 15/08/2019Nội dung tài liệu
2909/2020

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI – HỘP LỚN 2

29/09/2020|Các sản phẩm còn lại, Công bố sản phẩm, Gia vị tiện dụng|

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
235-20/CV-CT: Bổ sung hộp giấy chứa sản phẩm28/09/2020Nội dung tài liệu
188-19/CV-CT: Hộp giấy chứa sản phẩm
– Nước tương đậu nành 300ml
– Tương ớt 270g
– Tương cà 270g
– Nước mắm Cholimex 500ml
– Hũ Gia vị kho thịt 200g
– Dầu dấm trộn salad 270g
– Hũ Xốt ướp thịt nướng 200g
 15/08/2019 Nội dung tài liệu
2909/2020

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI – HỘP LỚN 1

29/09/2020|Các sản phẩm còn lại, Công bố sản phẩm, Sauce, nước chấm, gia vị|

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
234-20/CV-CT: Bổ sung hộp giấy28/09/2020Nội dung tài liệu
189-19/CV-CT: Bổ sung hộp giấy chứa sản phẩm:
– Nước tương đậu nành 300ml
– Tương ớt 270g
– Tương cà 270g
– Nước mắm Cholimex 500ml
– Hũ Gia vị kho cá 200g
– Dầu dấm trộn salad 270g
– Hũ Xốt ướp thịt nướng 200g
15/08/2019 Nội dung tài liệu
1110/2018

HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM VÀ HÀNG KHUYẾN MÃI 9 IN 1

11/10/2018|Các sản phẩm còn lại, Công bố sản phẩm|

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Bổ sung nhãn hộp giấy chứa sản phẩm và hàng khuyến mãi gồm:

– 1 chai Nước năm 500ml

– 1 chai Tương cà Ketchup 330g

– 1 chai Tương ớt Tự nhiên 330g

– 1 chai Nước tương đầu nành 300 ml

– 1 gói Gia vị kho cá 50g

– 1 gói Gia vị kho thịt 50g

– 1 gói Xốt ướp thịt nướng 70g

– 1 gói Xốt ướp xá xíu 70g

– 1 đĩa sứ

– 1 chai dầu dấm trộn salad 270g

 23/10/2018

 Nội dung công bố

1708/2019

HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 9 IN 1 (187-19/CV-CT)

17/08/2019|Các sản phẩm còn lại, Công bố sản phẩm|

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Hộp giấy chứa sản phẩm:

– Tương ớt tự nhiên 330g

– Tương cà Ketchup 330g

– Nước mắm Cholimex 500ml

– Nước tương đậu nành 300ml

– Dầu hào 350g

– Gia vị kho cá 50g

– Gia vị kho thịt 50g

– Xốt ướp thịt nướng 70g

– Xốt ướp xá xíu 70g

– Thố thủy tinh

 15/08/2019

 Nội dung tài liệu

2406/2019

HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (135-19/CV-CT)

24/06/2019|Các sản phẩm còn lại, Công bố sản phẩm|

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Hộp giấy chứa sản phẩm:

– Nước tương đậu nành 300ml

– Tương ớt 270g

– Tương cà 270g

– Nước mắm Cholimex 500ml

– Hũ gia vị kho thịt 200g

– Dầu dấm trộn salad 270g

– Hũ xốt ướp thịt nướng 200g

 21/06/2019

 Nội dung tài liệu

2406/2019

HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (134-19/CV-CT)

24/06/2019|Các sản phẩm còn lại, Công bố sản phẩm|

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Hộp giấy chứa sản phẩm:

– Nước tương đậu nành 300ml

– Tương ớt 270g

– Tương cà 270g

– Nước mắm Cholimex 500ml

– Gia vị kho cá 200g

– Dầu dấm trộn salad 270g

– Xốt ướp thịt nướng 200g

 21/06/2019

 Nội dung tài liệu

2406/2019

HỘP GIẤY CHỨA SẢN PHẨM 7 IN 1 (133-19/CV-CT)

24/06/2019|Các sản phẩm còn lại, Công bố sản phẩm|

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Hộp giấy chứa sản phẩm:

– Nước tương đậu nành 300ml

– Tương ớt 270g

– Tương cà 270g

– Nước mắm Cholimex 150ml

– Gói gia vị kho cá 50g

– Gói gia vị kho thịt 50g

– Gói xốt ướp thịt nướng 70g

 21/06/2019

 Nội dung tài liệu

2708/2019

Danh sách THAY THẾ NHÃN SẢN PHẨM (211-19/CV-CT)

27/08/2019|Các sản phẩm còn lại, Công bố sản phẩm|

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Danh sách sản phẩm:

Tương ớt  
(07/CHOLIMEXFOOD/2018)

Tương cà  
(17-MS/CHOLIMEXFOOD/2018)

Tương cà Ketchup
            (19/CHOLIMEXFOOD/2018)

Lẩu Thái
            (24/CHOLIMEXFOOD/2019)

 26/08/2019

 Nội dung tài liệu

Go to Top