Các sản phẩm còn lại2020-05-04T10:21:54+07:00
2909/2020

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI – HỘP LỚN 2

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
235-20/CV-CT: Bổ sung hộp giấy chứa sản phẩm28/09/2020Nội dung tài liệu
188-19/CV-CT: Hộp giấy chứa sản phẩm
– Nước tương đậu nành 300ml
– Tương ớt 270g
– Tương cà 270g
– Nước mắm Cholimex 500ml
– Hũ Gia vị kho thịt 200g
– Dầu dấm trộn salad 270g
– Hũ Xốt ướp thịt nướng 200g
 15/08/2019 Nội dung tài liệu
2909/2020

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI – HỘP LỚN 1

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
234-20/CV-CT: Bổ sung hộp giấy28/09/2020Nội dung tài liệu
189-19/CV-CT: Bổ sung hộp giấy chứa sản phẩm:
– Nước tương đậu nành 300ml
– Tương ớt 270g
– Tương cà 270g
– Nước mắm Cholimex 500ml
– Hũ Gia vị kho cá 200g
– Dầu dấm trộn salad 270g
– Hũ Xốt ướp thịt nướng 200g
15/08/2019 Nội dung tài liệu
2909/2020

HỘP QUÀ GIA VỊ 7 LOẠI HỘP NHỎ

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
233-20/CV-CT: Hộp giấy chứa sản phẩm28/09/2020Nội dung tài liệu
190-19/CV-CT: Hộp giấy chứa sản phẩm
– Nước tương đậu nành 300ml
– Tương ớt 270g
– Tương cà 270g
– Nước mắm Cholimex 150ml
– Gói Gia vị kho cá 50g
– Gói Gia vị kho thịt 50g
– Gói Xốt ướp thịt nướng 70g
 15/08/2019Nội dung tài liệu
Go to Top