09/CHOLIMEX FOOD/2019 – TƯƠNG ỚT CAY NỒNG

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  239-19/CV-CT: Thay nhãn 04/09/2019 Nội dung [...]

08/CHOLIMEX FOOD/2019 – TƯƠNG ỚT SRIRACHA

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  156-19/CV-CT 10/09/2019 Nội dung 08/CHOLIMEXFOOD/2019 – [...]

11/CHOLIMEX FOOD/2019 – SATẾ CHAY

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  153-19/CV-CT: Thay nhãn 10/09/2019 Nội dung [...]

2193/2015/YTHCM-XNCB – CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  Xác nhận công bố 2193/2015/YTHCM-XNCB  10/09/2018 [...]

06/CHOLIMEX FOOD/2018 – SÚI CẢO TÔM THỊT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  20-20/CV-CT: Bổ sung nhãn – khối [...]

05/CHOLIMEX FOOD/2018 – HOÀNG THÁNH

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  19-20/CV-CT: bổ sung nhãn –  Bổ [...]

04/CHOLIMEX FOOD/2018 – BÁNH XẾP TÔM THỊT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  370-19/CV-CT: Điều chỉnh nội dung ghi [...]

03/CHOLIMEX FOOD/2018 – CHẢ GIÒ XỐP

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết 285/CMF: Thay thế nhãn sản phẩm [...]

01/CHOLIMEX FOOD/2018 – CHẢ GIÒ XỐP CON TÔM

Bản tự công bố Ngày xác nhận Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm [...]

4670/2014/YTHCM-XNCB – SẢN PHẨM TƯƠNG ỚT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  4670/2014/YTHCM-XNCB  16/12/2014  Nội dung tài liệu [...]