11/CHOLIMEXFOOD/2022: SA TẾ CHAY

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 11/CHOLIMEX FOOD/2022:– Bản tự công bố– [...]

43/CHOLIMEXFOOD/2022: SA TẾ TÔM XO

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 43/CHOLIMEX FOOD/2022:– Bản tự công bố– [...]

67/CHOLIMEXFOOD/2022: SA TẾ TÔM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 67/CHOLIMEX FOOD/2022:– Bản tự công bố– [...]

41/CHOLIMEXFOOD/2022: ỚT KHÔ SA TẾ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 41/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

42/CHOLIMEXFOOD/2022: ỚT SA TẾ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 42/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

75/CHOLIMEX FOOD/2022: SA TẾ NƯỚNG NGŨ VỊ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết 75/CHOLIMEX FOOD/2022:– Bản tự công bố– [...]

67/CHOLIMEXFOOD/2021: SA TẾ TÔM

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  67/CHOLIMEX FOOD/2021: SA TẾ TÔM– Bản [...]

43/CHOLIMEX FOOD/2019 – SATẾ TÔM XO

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  67-20/CV-CT: Thay đổi màu sắc, thiết [...]

42/CHOLIMEX FOOD/2019 – ỚT SATẾ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  118/CMF Bổ sung nhãn: thay đổi [...]

41/CHOLIMEX FOOD/2019 – ỚT KHÔ SATẾ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  117/CMF Bổ sung nhãn: thay đổi [...]