10/CHOLIMEX FOOD/2023: DẦU DẤM TRỘN SALAD

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 10/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

87/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 87/CHOLIMEX FOOD/2023: – Bản tự công [...]

154/CMF: XỐT LẨU KIM CHI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 154/CMF/: – Bổ sung nhãn sản [...]

88/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 88/CHOLIMEX FOOD/2023: – Bản tự công [...]

73/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG CÀ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 73/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

85/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG ỚT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 85/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

84/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG CÀ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 84/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

71/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG ĐEN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 71/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

07/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG ỚT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 07/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

27/CHOLIMEXFOOD/2022: TƯƠNG ỚT PHỞ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 27/CHOLIMEX FOOD/2022:– Bản tự công bố– [...]