84/CHOLIMEXFOOD/2024: XỐT LẨU KIM CHI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 84/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

71/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG ĐEN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 71/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

28/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG ĐEN PHỞ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 28/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

88/CHOLIMEXFOOD/2024: XỐT GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 88/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

86/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG CÀ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 86/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

85/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG ỚT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 85/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

73/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG CÀ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 73/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

07/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG ỚT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 07/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

91/CHOLIMEXFOOD/2024: XỐT ỚT NGỌT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 91/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

30/CHOLIMEX FOOD/2024: BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 30/CHOLIMEX FOOD/2024– Bản tự công bố– [...]