10/CHOLIMEX FOOD/2023: DẦU DẤM TRỘN SALAD

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 10/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

87/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 87/CHOLIMEX FOOD/2023: – Bản tự công [...]

154/CMF: XỐT LẨU KIM CHI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 154/CMF/: – Bổ sung nhãn sản [...]

88/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 88/CHOLIMEX FOOD/2023: – Bản tự công [...]

83/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT BÒ KHO

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 83/CHOLIMEX FOOD/2022: – Bản tự công [...]

68/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT RANG ME

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 68/CHOLIMEX FOOD/2022: – Bản tự công [...]

50/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT BÚN BÒ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 50/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

47/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT SUKI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 47/CHOLIMEXFOOD/2022:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

22/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT LẨU CHUA HẢI SẢN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 22/CHOLIMEXFOOD/2022:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

56/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT MÌ Ý CÀ CHUA

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 56/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]