84/CHOLIMEXFOOD/2024: XỐT LẨU KIM CHI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 84/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

88/CHOLIMEXFOOD/2024: XỐT GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 88/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

91/CHOLIMEXFOOD/2024: XỐT ỚT NGỌT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 91/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

30/CHOLIMEX FOOD/2024: BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 30/CHOLIMEX FOOD/2024– Bản tự công bố– [...]

10/CHOLIMEX FOOD/2023: DẦU DẤM TRỘN SALAD

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 10/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

87/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 87/CHOLIMEX FOOD/2023: – Bản tự công [...]

154/CMF: XỐT LẨU KIM CHI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 154/CMF/: – Bổ sung nhãn sản [...]

88/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 88/CHOLIMEX FOOD/2023: – Bản tự công [...]

83/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT BÒ KHO

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 83/CHOLIMEX FOOD/2022: – Bản tự công [...]

68/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT RANG ME

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 68/CHOLIMEX FOOD/2022: – Bản tự công [...]