80/CHOLIMEXFOOD/2023: BÁNH BAO NHÂN XÁ XÍU

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG BỐ 80/CHOLIMEX FOOD/2023– Bản tự công bố– [...]

80/CHOLIMEXFOOD/2022: BÁNH BAO NHÂN XÁ XÍU

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 80/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

63/CHOLIMEX FOOD/2021:XÚC XÍCH CHIÊN TAKO

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  63/CHOLIMEX FOOD/2021:XÚC XÍCH CHIÊN TAKO– Bản [...]

62/CHOLIMEX FOOD/2021: XÚC XÍCH HẤP TAKO

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  62/CHOLIMEX FOOD/2021:XÚC XÍCH HẤP TAKO– Bản [...]

61/CHOLIMEX FOOD/2021 – XÚC XÍCH MOCHI

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  61/CHOLIMEX FOOD/2021:XÚC XÍCH MOCHI– Bản tự [...]

52/CHOLIMEX FOOD/2020 – HÁ CẢO TÔM THỊT

Bản tự công bố Ngày xác nhận Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm [...]

51/CHOLIMEX FOOD/2020 – CHẢ GIÒ XỐP CHAY

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  51/CHOLIMEXFOOD/2020 – Nhãn – Kết quả [...]

32/CHOLIMEX FOOD/2020 – BÁNH BAO NHÂN THỊT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  32/CHOLIMEXFOOD/2020 – Nhãn – Kết quả [...]

31/CHOLIMEX FOOD/2020 – BÁNH BAO CHAY

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  31/CHOLIMEXFOOD/2020 – Nhãn – Kết quả [...]

48/CHOLIMEX FOOD/2019 – BÁNH XẾP KIỂU NHẬT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  374-19/CV-CT: thay đổi mã số mã [...]