Danh sách THAY THẾ NHÃN SẢN PHẨM (210-19/CV-CT)

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Danh sách sản phẩm:

Satế tôm
            (2293/2016/YTHCM-XNCB)

Tương đen
(3370/2016/YTHCM-XNCB)

Tương hột  
(3371/2016/YTHCM-XNCB)

Tương cà  
(1100/2017/YTHCM-XNCB)

Xốt ướp thịt nướng
            (476/2017/ATTPHCM-XNCB)

Tương cà 10g
            (1093/2017/ATTPHCM-XNCB)

Tương cà Ketchup
            (1191/2017/ATTPHCM-XNCB)

Nước tương đậu nành
            (947/2018/ATTPHCM-XNCB)

 26/08/2019

 Nội dung tài liệu