Danh sách THAY THẾ NHÃN SẢN PHẨM (211-19/CV-CT)

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Danh sách sản phẩm:

Tương ớt  
(07/CHOLIMEXFOOD/2018)

Tương cà  
(17-MS/CHOLIMEXFOOD/2018)

Tương cà Ketchup
            (19/CHOLIMEXFOOD/2018)

Lẩu Thái
            (24/CHOLIMEXFOOD/2019)

 26/08/2019

 Nội dung tài liệu