Premium fish sauce

Share this

PRODUCT DETAILS

Khối lượng
Thành phần

99% cốt cá cơm tươi nguyên chất, độ đạm 35oN…

Loại chai
Quy cách đóng gói
Hướng dẫn bảo quản

Keep in dry, clean and cool place, keep in pack with house temperature, keep away from direct sunlight.

Thời hạn sử dụng

EXP: 18 months from MFG

PRODUCT RELATED

NEW PRODUCTS

PRODUCT DETAILS

Khối lượng
Thành phần

99% cốt cá cơm tươi nguyên chất, độ đạm 35oN…

Loại chai
Quy cách đóng gói
Hướng dẫn bảo quản

Keep in dry, clean and cool place, keep in pack with house temperature, keep away from direct sunlight.

Thời hạn sử dụng

EXP: 18 months from MFG

PRODUCT RELATED

NEW PRODUCTS