Hệ thống quản trị chất lượng như ISO 9001:2015, ISO 22000, BRC (V.8), HACCP, GMP, SSOP, HALAL (thị trường Hồi Giáo), KOSHER (thị trường Do Thái) được xây dựng và thực hiện có hiệu quả để làm ra những sản phẩm  và dịch vụ có chất lượng ổn định. EU Code vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU): Thực phẩm Đông lạnh (DL 62), Nước mắm (NM 556)
 

 
Môi trường lao động  và trách nhiệm xã hội đã được xây dựng và thực hiện tốt thể hiện qua việc công ty đạt được chứng nhận đạo đức kinh doanh (ETI, BSCI). Cùng với một chiến lược thu hút nguồn nhân lực và hàng loạt chương trình đào tạo có chiều  sâu đã tập hợp về Cholimex một đội ngũ lao động trẻ, có trình độ,  lành nghề kết hợp với đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao.