Premium fish sauce

DESCRIPTION

Khối lượng
Thành phần

99% cốt cá cơm tươi nguyên chất, độ đạm 35oN…, 99% pure and fresh anchovy extract, protein content 35oN …

Quy cách đóng gói

12 bottles / carton

Hướng dẫn bảo quản

Keep in dry, clean and cool place, keep in pack with house temperature, keep away from direct sunlight.

Thời hạn sử dụng

18 months from MFG

Premium fish sauce

DESCRIPTION

Khối lượng
Thành phần

99% cốt cá cơm tươi nguyên chất, độ đạm 35oN…, 99% pure and fresh anchovy extract, protein content 35oN …

Quy cách đóng gói

12 bottles / carton

Hướng dẫn bảo quản

Keep in dry, clean and cool place, keep in pack with house temperature, keep away from direct sunlight.

Thời hạn sử dụng

18 months from MFG

RELATED PRODUCTS

NEW PRODUCTS