Chính sách và quy định chung

Chào mừng bạn đến với www.cholimexfood.com.vn!

Trang web www.cholimexfood.com.vn do Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex (sau đây gọi tắt là Cholimex Food) thực hiện hoạt động và vận hành. Khi truy cập vào trang web www.cholimexfood.com.vn  của chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi những quy định của Cholimex Food như sau:

1. Quy định về tài khoản, mua hàng trên trang web www.cholimexfood.com.vn : Hiện tại trang web www.cholimexfood.com.vn chỉ đăng thông tin giới thiệu sản phẩm của Cholimex Food, cùng các thông tin hoạt động liên quan tới công ty. Hiện chúng tôi không thực hiện mua bán, đặt hàng trên trang web www.cholimexfood.com.vn nên sẽ không thực hiện việc tạo tài khoản.

2. Trách nhiệm và quyền lợi của bạn: Cholimex Food tuyệt đối nghiêm cấm mọi hình thức xâm phạm, can thiệp (hoặc xúi giục can thiệp) bất hợp pháp vào hệ thống máy chủ hay làm thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu của website www.cholimexfood.com.vn. Nếu phát hiện lỗi trên hệ thống của chúng tôi, vui lòng thông báo ngay về email: cholimexfood@cholimexfood.com.vn

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, gây rối, nhằm hạ uy tín, thương hiệu của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền…), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban quản trị website www.cholimexfood.com.vn

Cholimex Food trân trọng và sẵn sàng ghi nhận những ý kiến, góp ý hoặc ý tưởng để phát triển dịch vụ cũng như chất lượng phục vụ của tất cả khách hàng. Cholimex Food đảm bảo những thông tin bạn cung cấp sẽ chỉ được dùng để trao đổi giữa bạn và Cholimex Food, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại.

Thông tin của bạn tại website www.cholimexfood.com.vn sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật khi được yêu cầu đúng với luật định.

3. Trách nhiệm và quyền lợi của Cholimex Food: Đảm bảo thông tin về sản phẩm, và các hoạt động liên quan của Cholimex Food trên website www.cholimexfood.com.vn là chính thống và xác thực.

Cholimex Food sẽ hỗ trợ thông tin và giải quyết trong trường hợp phát sinh thắc mắc, khiếu nại.

Khi chưa được sự đồng ý của Cholimex Food, tất cả các tổ chức và các cá nhân không được phép sử dụng những thông tin trên website www.cholimexfood.com.vn vì mục đích cá nhân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng, Cholimex Food có quyền thay đổi nội dung sản phẩm, thông tin liên quan hoạt động của Cholimex Food trên cơ sở xem xét quyền lợi của các bên. Cholimex Food có quyền thay đổi chỉnh sửa, bổ sung chính sách này bất kỳ lúc nào, và có hiệu lực ngay khi chính sách mới được cập nhật.