THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Kính gửi Quí Cổ đông.

Ngày 10.11.2014, Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex (Cholimexfood) đã nhận được Bản Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Cholimexfood từ Công ty TNHH MTV thực phẩm Masan.
 Nội dung (tải về tại đây)