TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX cần tuyển: 01 Đội phó sản xuất làm [...]

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX cần tuyển: 10 Nhân viên Điện lạnh làm [...]

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX cần tuyển: 01 Phó bộ phận QA làm [...]

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX cần tuyển: 05 Nhân viên Bảo vệ làm [...]

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX cần tuyển: 01 Nhân viên QC làm việc [...]