198/CMF: THAY NHÃN MỚI XỐT CÁ CHIÊN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 198/CMF/2023:30/CHOLIMEXFOOD/2022– Bản tự công bố– Nhãn [...]

185/CMF: HỘP GIA VỊ TRAO GỬI YÊU THƯƠNG

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 185/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

184/CMF: HỘP GIA VỊ MÓN NGON TRÒN VỊ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 184/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

10/CHOLIMEX FOOD/2023: DẦU DẤM TRỘN SALAD

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 10/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

165/CMF: HỘP QUÀ GIA VỊ TẾT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 165/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

164/CMF: HỘP QUÀ NHƯ Ý

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 164/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

87/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 87/CHOLIMEX FOOD/2023: – Bản tự công [...]

154/CMF: XỐT LẨU KIM CHI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 154/CMF/: – Bổ sung nhãn sản [...]

88/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 88/CHOLIMEX FOOD/2023: – Bản tự công [...]

84/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT LẨU KIM CHI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 84/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]